اخبار

تولید پرسلان سوپر پولیش سایز 60x120 در شرکت کاشی پرسپولیس

زمان انتشار: ۱۷ شهریور، ۱۳۹۷

آغاز تولید  سایز  60x120 cmدر مجتمع سنگ و کاشی  پرسپولیس 

تولید سرامیک بدنه سفید

زمان انتشار: ۰۳ امرداد، ۱۳۹۷

آغاز تولید سرامیک بدنه سفید در کلیه سایزها در مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس