اخبار

تولید سرامیک 60*60 با ضخامت 2 سانتیمتر (20mm)

زمان انتشار: ۲۸ فروردین، ۱۴۰۰

تولید سرامیک  60*60 با ضخامت  2 سانتیمتر (20mm)

بازدید استاندار یزد از شرکت کاشی پرسپولیس فروردین 1399

زمان انتشار: ۲۵ فروردین، ۱۳۹۹

بازدید استاندار یزد از شرکت کاشی پرسپولیس فروردین 1399