اخبار

" حضور گزارشگر و مجريان برنامه هاي ورزشي صدا وسيما در كارخانه كاشي پرسپوليس"

جلسه مشترك هيئت مديره محترم كارخانه كاشي و سراميك پرسپوليس با حضور گزارشگر معروف و محبوب صدا و سيما آقاي مزدك ميرزايي و نيز آقايان پيمان يوسفي و قاضي مير سعيد (مجري برنامه هاي ورزشي سازمان صدا و سيما) و آقاي محمودكلهر (فوتباليست معروف و محبوب تيم پرسپوليس ) در خصوص مشاركت كارخانه پرسپوليس در تهيه يك برنامه ورزشي ويژه در يكي از شبكه هاي سيما برگزار گرديد.

 

در اولين جلسه اين مذاكرات كه به مباحث كلي و اوليه پرداخته شد مقرر شد تهيه كنندگان محترم ، طرح اوليه و محورها و موضوعات هر قسمت از برنامه كه در برآورد اوليه حدود 14قسمت مي باشد را آماده نموده و جهت بررسي و اعلام نظر به هيئت مديره كارخانه ارسال نمايند.

 

زمان انتشار ۰۱ اسفند، ۱۳۹۵