اخبار

تولید پرسلان سوپر پولیش سایز 60x120 در شرکت کاشی پرسپولیس

آغاز تولید  سایز  60x120 cmدر مجتمع سنگ و کاشی  پرسپولیس 

زمان انتشار ۱۷ شهریور، ۱۳۹۷